ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov.

Účinné od 30. augusta 2012

Online learning s.r.o. Online learning s.r.o. berie zdieľané osobné a ďalšie údaje prísne dôverne a pri ich spracovaní sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov.

Každý užívateľ môže požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, návodoch a špeciálnych akciách pre verných zákazníkov. Žiadosť o vymazanie je možné zaslať na našu e-mailovú adresu. 

Upozorňujeme, že zákonom vyžadované informácie o prevedených nákupoch uchovávať musíme.

 

PROCES ON-LINE OBJEDNÁVKY 

Aké údaje ukladáme?
Všetky údaje, ktoré nám zadáte do objednávky. U elektronických licencií predovšetkým e-mail. Pokiaľ vám po zaplatení vystavujeme daňový doklad na konkrétne meno alebo spoločnosť, ukladáme aj údaje fakturačné. 

Prečo ich ukladáme?
Údaje uchovávame z dôvodu aktivácie licencie, následne evidencie licencie a pre marketingové účely.

Kde sa údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch bez prístupu externých subjektov. 

Ktoré údaje neukladáme?
Pri platbe kartou neukladáme údaje o platobnej karte, tieto údaje spracúva tretia strana – dôveryhodná platobná brána. Rovnako ako neukladáme údaje z vášho PayPal, Stripe účtu a internetového bankovníctva, pokiaľ ich k platbe využijete. 

PRÍSTUP K SLUŽBÁM 

Aké údaje ukladáme?
E-mailovú adresu užívateľa a heslo pre prístup k účtu. Pokiaľ si užívateľ k účtu pripojí fotografiu, ukladáme aj tú. V prípade prihlasovania cez externé služby (Facebook) ukladáme tiež nevyhnutné údaje na prepojenie s týmito službami. U objednávok, ktoré sú hradené prostredníctvom PayPal alebo Stripe evidujeme čísla objednávok/transakcii kvôli overeniu stavu platby a prípadným reklamáciám. Tiež ukladáme štatistiky využitia software a on-line služieb. 

Prečo ich ukladáme?
Údaje uchovávame z dôvodu bezchybnej aktivácie licencie, následne evidencie licencií, pre marketingové a analytické účely, pre zaistenie funkčnosti softwaru a on-line služieb a ich ochranu pred zneužitím. 

Kde sa údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch. 

PASÍVNE POSKYTOVANÉ INFORMÁCIE  

Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (tj. získané, bez toho, aby boli z Vašej strany aktívne poskytnuté) za použitia rôznych technológii (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane serveru).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky predáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/opustila (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch  Vašeho prehliadača.

Tieto stránky pre svoj chod vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ich nastaviť tak, aby vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslané, alebo cookies úplne odmietnuť či zakázať, v tomto prípade určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

KTO JE SPRÁVCA?

Sme spoločnosť ONLINE learning s. r. o. so sídlom v Hradci Králové, Nerudova 198/36, Hradec Králové, 500, 02, Česká republika, IČ: 27477169, DIČ: CZ27477169, ktorá spravuje webové stránky www.easylingo.com. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa budete chcieť na nás v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu. 

PREHLASUJEME

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, konkrétne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  (napr. zaslanie prístupu do študovne atď.). Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, potrebujeme k plneniu zmluvy
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov. 
 • marketing – posielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných návrhov, rád a tipov, ako sa jazyk efektívne naučiť. Ak ste našim zákazníkom, robíte tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú , a to po dobu, kým sa sami odhlásite. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám newslettery iba na základe vašeho súhlasu dovtedy, kým sa sami odhlásite. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maily.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebook, a to dovtedy, kým sa sami odhlásite. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy 
  Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby apod. a to dovtedy, kým súhlas sami odvoláte.

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobných údajom majú prístup naši zaestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta chrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • Active Campaign – program pre emailovú komunikáciu
 • Affiliate Box – program pre affiliate partnerstvo
 • Smartsupp – aplikácia pre chat so zákazníckou podporou
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics a Adwords
 • Cesorg spol. s r. o. – účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

ODOVZDANIE DAT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom našeho e-mailu. 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne poprípade neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak si myslíte, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo keď namietnete proti spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť 

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdieľom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. o dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných návrhov.

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám posielame, ak ste náš zákazník na základe  nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.  Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

SPRACOVANIE KONTAKTOV Z ADRESÁRA

Po povolení tejto funkcie zákazníkom jednorazovo nahráme e-mailové adresy kontaktov z adresára zákazníka k nám. Medzi nimi nájdeme ostatní používatelia aplikácie a navrhneme ich pridanie medzi priateľov.
Nahrané kontakty neukladáme, nezdieľame s tretími stranami a nevyužívame na žiadne iné účely. Nahrané dáta sú po spracovaní okamžite zmazané, vyhľadanie kontaktov je jednorazové. Z adresára zákazníka sú použité iba e-mailové adresy, žiadne iné dáta

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním zásad spracovania osobných údajov.