Klasický kurz angličtiny alebo online výučba?

0 komentárov

Výber správnej metódy výučby angličtiny je zásadným predpokladom, ktorý rozhoduje o tom, či sa jazyk naučíte alebo nie. Metóda výučby ovplyvňuje Vašu motiváciu, má vplyv na frekvenciu a dĺžku Vášho štúdia, na Vaše rozpoloženie a náladu pri výučbe, na množstvo látky uloženej do dlhodobej pamäte a na výsledky, ktoré vo finále dosiahnete. Než sa teda rozhodnete pre klasické kurzy angličtiny v jazykových školách, venujte niekoľko minút výhodám a nevýhodám online formám výučby, ktoré Vám v tomto článku prinášame.
V prvom rade je potrebné si ujasniť, čo je online výučba angličtiny. V dnešnej dobe sú k dispozícii stovky a možno aj tisíce rôznych aplikácií, nástrojov a jazykových systémov. Niektoré sú veľmi dobré a prínosné, iné menej účinné. Niektoré sú komplexnou náhradou za jazykovú školu a jazyk Vás naučia, iné len doplnkom na tréning určitých jazykových zručností. My sa zameriame na všeobecné vlastnosti online formy výučby jazyka.

Motivácia predovšetkým – remíza 1:1

Nech Vám kto chce, čo chce hovorí o akomkoľvek zázračnom spôsobe výučby angličtiny, pravda je, že zázraky sa často nedejú a znalosť jazyka si musíte „odpracovať“. Lyžovať sa tiež nenaučíte magickou silou cez noc, ale musíte trénovať a stále sa zlepšovať. A to isté platí pri výučbe jazyka. Musíte dostatočne dlho trénovať a dôležitá je i motivácia, ktorá Vás pri tréningu udrží.

Niekoho baví hrať počítačové hry, počúvať anglické pesničky alebo sledovať videá v origináli a je dosť ľudí, ktorí sa vďaka tomu naučili anglicky . Iných baví cestovanie a komunikácia s cudzincami, a tak sa naučia jazyk týmto spôsobom. Niekto ďalší potrebuje detailné vysvetlenie a slovenského lektora, aby pri výučbe vydržal a niekto iný zase zábavnú mobilnú aplikáciu, kde je motivovaný potrebným vylepšovaním svojho skóre a súperením s ostatnými.

V otázke motivácie je teda súboj klasických kurzov angličtiny a online výučby nerozhodnou remízou 1:1. Niekoho motivuje stretnutie so živým lektorom alebo je mu hlúpe na hodinu angličtiny neprísť, keď lektor čaká. Iný človek nechce byť zväzovaný vopred daným časom a pri výučbe ho udrží zábavný výukový online systém, ktorý vhodne pracuje s jeho motiváciou a túžbe sa k výučbe vracať. V tomto bode je spravodlivá remíza na mieste.

Práca s dlhodobou pamäťou – 2:1 pre online

Vďaka ukladaniu látky do dlhodobej pamäte si študent zapamätá 4x viac slovíčok, fráz a gramatiky. Látku do dlhodobej pamäte je možné uložiť vhodným opakovaním a to tak, že prvý deň sa študent novú látku naučí a zopakuje si ju druhý, siedmy a dvanásty deň.

Takýto systém opakovania vyžaduje každodennú výučbu angličtiny. Stačí len krátka 20 minútová rekapitulácia predtým preberanej látky. Vhodný online systém Vám látku na zopakovanie predloží automaticky a spomínaných 20 minút denne si nájde aj veľmi vyťažený manažér.

Na druhú stranu klasické kurzy anglického jazyka ťažko dokážu ponúknuť 20 minútovú výučbu každý deň, pretože je to organizačne zložité a nákladovo neefektívne. Ani Vy a ani jazyková škola sa nebudete chcieť stretávať na 20 minút denne.

Teda pre ukladanie látky do dlhodobej pamäte je oveľa výhodnejšie zvoliť výučbu online a všetko potrebné si v rýchlosti zopakovať cestou z práce, večer pred spaním a pod. 2:1 pre online výučbu.

Živá konverzácia – remíza 2:2

Mnoho online systémov na výučbu angličtiny umožňuje neobmedzený tréning počúvania, výslovnosti, precvičovanie slovíčok a pod. A to vo väčšej miere ako bežný jazykový kurz angličtiny s lektorom. Študenti si tak jazykové zručnosti lepšie osvoja. Avšak ak neštudujete kombinovanú výučbu (online kurz + lektor), potom máte síce natrénovanú napr. výslovnosť, ale nemáte zažitú komunikáciu jeden na jedného.

Komunikácia so živým človekom je pre výučbu jazyka veľmi prínosná, a preto veľmi odporúčame akýkoľvek online kurz rozšíriť o lekcie s lektorom. Takáto kombinácia online kurzu a lektora sa nazýva anglicky blended learning a ide o aktuálne najefektívnejšiu formu výučby jazyka.

Nepreťažovanie mozgu – 3:2 pre online

Častým neduhom predovšetkým intenzívnych kurzov angličtiny je preťažovanie študenta, resp. jeho mozgu. V ideálnom prípade by výučba jazyka mala byť rozložená do 20 minútových blokov a mala by obsahovať iba 30% novej látky. Všetko ostatné by malo byť opakovanie. To sú všeobecne známe závery mnohých vedeckých štúdií a analýz, ktoré väčšinou jazykové školy poznajú.

Lenže sa tým neriadia. Organizovať 20 minútovú výučbu každý deň je po praktickej stránke nemožné. Učiť iba 30% novej látky v skupinovej výučbe v jazykových školách nie je možné, pretože pre každého študenta je daných 30% takmer vždy iná látka a nemožno ju spriemerovať na celú skupinu. Každý potrebuje iných 30%.

Okrem toho, jazyk je potrebné sa učiť v tom správnom rozpoložení, kedy má mozog študenta najväčšiu schopnosť novú látku prijímať a nie povinne v čase, keď má študent zrovna dohovorenú lekciu v jazykovej škole.

V tomto ohľade jednoznačne víťazí online výučba – študovať môžete individuálne po menších blokoch a v čase, kedy sa cítite pripravení a nie keď zrovna môže Váš lektor. Online výučba vs. klasický kurz anglického jazyka 3:2.

Nácvik jazykových zručnosti – 4:2 pre online

Ako už bolo naznačené v bode 3, má online výučba výrazne lepšie predpoklady pre nácvik jazykových zručností, než klasická výučba angličtiny s lektorom. Nahrávky si každý študent môže púšťať toľkokrát, koľkokrát on sám potrebuje a nepočuje ich len dvakrát alebo trikrát ako na kurze v jazykovej škole. Ešte markantnejší rozdiel je v nácviku výslovnosti. V bežnom kurze lektor študenta zvyčajne opraví raz či dvakrát, ak má zlú výslovnosť, pretože na ďalší nácvik výslovnosti daného slova alebo frázy nie je čas. V online výučbe študent počuje vzorovú výslovnosť rodeného hovorcu, nahrá svoj hlas a buď sám porovná svoju výslovnosť so vzorom, alebo mu ju skontroluje výukový systém. Toto všetko môže opakovať v neobmedzenom množstve do tej doby, kým jeho výslovnosť nezodpovedá vypočutému vzoru. V kurze angličtiny s lektorom v podstate nemožné, v online výučbe však bežný postup. 4:2 pre online výučbu.

Praktická stránka výučby – 5:2 pre online

Čo sa týka praktickej stránky organizácie výučby je tiež jasným víťazom online výučba oproti bežnému jazykovému kurzu. Na hodinu jazyka sa nemusí dochádzať, ale študuje sa z pohodlia domova. Prístup ku kurzu je možný kedykoľvek a kdekoľvek a dá sa tak využiť inak neproduktívny čas napr. v hromadnej doprave, čakanie na niečo alebo niekoho a pod.
Ak je študent týždeň alebo dva na dovolenke či sa štúdiu nemôže venovať, v online výučbe mu nič neutečie a pokračuje tam, kde prestal. Jednoznačnou výhodou pre mnoho študentov je aj nižšia cena online kurzov v porovnaní s dochádzkovým jazykovým kurzom.

Online študuje človek sám a nedelí sa o čas lektora s ostatnými študentmi. V bežnom skupinovom kurze jazyka na študenta príde rad raz za 6-10 minút podľa veľkosti skupiny. V online kurze je študent v aktívnom kontakte s jazykom neustále. Reálny počet hodín, kedy študent s jazykom skutočne pracuje, je tak v online výučbe omnoho vyšší.

Individuálny prístup online kurzov zároveň umožňuje študovať vlastným tempom. Teda nikto nečaká na mňa, ja nečakám na nikoho. Menej skúsení študenti sa v skupine viacerých skúsených necítia dobre, často sú v strese a s výučbou z tohto dôvodu skončia. V online kurze sa tiež študenti necítia hlúpo, ak robia chyby, napr. ak im nejde tak dobre výslovnosť ako ostatným, pretože ich pri ich nácviku jazykových zručností nikto nepočuje a nepozoruje.

A v neposlednom rade sú klasické jazykové kurzy viazané na lokalitu, v ktorej človek žije alebo pracuje. Ak mám vo svojom okolí dobrú jazykovku, mám výhodu, ale ak je najbližšia dobrá jazykovka vzdialená 20 a viac kilometrov, asi do nej dochádzať nebudem. Avšak pri výučbe online si môžem vybrať akýkoľvek kurz, napríklad aj ten najlepší na svete z druhej polovice zemegule.

Po praktickej stránke teda online výučba zvyšuje svoj náskok na 5:2.

Pestrosť výučby – 6:2 pre online

Posledným hodnoteným bodom v tomto našom rozbore je pestrosť výučby. Do značnej miery súvisí aj s motiváciou, teda musím robiť také aktivity, ktoré ma bavia. V klasickom kurze angličtiny je pestrosť výučby značne limitovaná. Jednak samotným prístupom lektora, ktorý používa alebo nepoužíva rôzne formy jazykových aktivít a jednak skupinovým charakterom výučby (nie všetkých bavia rovnaké aktivity) a tiež technickými obmedzeniami.

Naopak v online svete sa naskytá takmer nekonečné množstvo aktivít súvisiacich s výučbou angličtiny. Precvičovanú látku môžem trénovať na množstve rôznych cvičení od doplňovania textu, priraďovania obrázkov, skladania slov a viet, radenia viet, rozdeľovania odpovedí do skupín, vypĺňania hádaniek a krížoviek a pod. Na výučbu porozumenia a počúvania môžem využívať stovky miliónov videí, audio, pesničky a pod. Výklady si môžem prečítať, vypočuť formou podcastu alebo sledovať videá. Výslovnosť môžem precvičovať s počítačom alebo si za niekoľko eur zaplatiť reálnu konverzáciu s rodeným hovorcom, kdekoľvek vo svete.

Z pohľadu pestrosti výučby ďalšie navýšenie skóre pre online výučbu. Výsledok nášho pomyselného súboja je 6:2.

Finálne hodnotenie

Ak ste práve vo fáze hľadania tej správnej výučby angličtiny práve pre Vás a obzeráte sa po klasickom jazykovom kurze v jazykovej škole, venujete niekoľko desiatok minút a skúste niektoré z dostupných online kurzov. Väčšinu z nich môžete začať zadarmo alebo je garantovavé vrátenie peňazí v prípade, že by práve pre Vás nebola online výučba vhodná.

Online výučba má mnoho výhod, ktoré násobne prevyšujú možnosti klasického jazykového kurzu. Ak je možné online kurz skombinovať aj s lektorom, dostanete z oboch foriem výučby to najlepšie. Určite túto možnosť vyskúšajte. Výsledky Vás prekvapia.

Napíšte nám do komentárov pod článkom, aké sú Vaše konkrétne skúsenosti s jazykovou výučbou. Či už v klasickom jazykovom kurze, tak aj v online podobe.

Máme pre vás

online kurzy

Už nebudete mať nepríjemný pocit, že začínate zase odznova. Budete sa s angličtinou hrať a učiť sa ju intuitívne. Už žiadne bifľovanie. Prevedieme vás krok za krokom celým obsahom kurzu, a na jeho konci zistíte, že už sa tešíte na ďalšie pokračovanie. Idete do toho?

Mohlo by vás tiež zaujímať…

Predprítomný čas (Present Perfect)

Predprítomný čas (Present Perfect)

V slovenčine sa predprítomný čas nevyskytuje, a preto pre nás môže byť náročnejší na pochopenie. Práve z tohto dôvodu sme pre vás vytvorili prehľadný článok, ktorý jasne vysvetľuje, prečo je predprítomný čas v angličtine dôležitý. Predprítomný čas jednoduchý a...

preèítajte si viac

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.